ผลงานนักเรียน ม.๑
     ผลงานนักเรียน ม.๕
การวาดภาพลายเส้น
 
 

อังกะลุง  เคาะ......เกราะฆ้องหม่งมุง......กระหึ่มก้อง เพราะ.....พิณพาทย์ระนาดผดุง.....
ศิลป์สืบ ดี....เหมาะเพราะเพลงร้อง......สอดคล้องคีตศิลป์ ...


 บูเซนด็อก        สึนามิ        ลาวดวงเดือน         เปลวเทียน        สร้อยแสงแดง         ถึงเพื่อน         เพื่อมวลชน
 
              
 เสียงจากแผ่นดิน 1 
เสียงจากแผ่นดิน   
เสียงจากแผ่นดิน   
เสียงจากแผ่นดิน 4 
  เสียงจากแผ่นดิน 5  
 
       ขับขานคีตศิลป์  ผ่านแดนดินถิ่นอู่ไท  สานสู่ใจ  ฝากไปกับสายลม
   ถึงเพื่อน        
   ดอกไม้พฤษภา            อุ๊ยคำ                แม้ว่า    
     กำลังใจ                เปลวเทียน                แม่              เราและนาย  
 
     
 
 

    

งานปั้น
การแรเงา
ชนิดของสี
องค์ประกอบศิลป์
การวาดภาพการ์ตูน
หลักการจัดองค์ประกอบ
     
 
ขลุ่ยไทย
เรื่องของสี
ศิลปะภาพพิมพ์
การตีกลองแขก
นาฏศิลป์เบื้องต้น
เรียนอังกะลุงกันเถอะ
 
                          
     
 
เสียงจากดิน
สีเอนกประสงค์
ศิลปะประดิษฐ์
ศิลปะรีไซเคิล
เทคนิคการสอนศิลปะ
คลังข้อสอบศิลปะ

สถิติเยี่ยมชม 

       
         
การเขียนภาพบนกระจกใส
ความสำคัญของแคนวาส
เจาะ..รอยสัก ศิลปะบนผิวหนัง

ก่อนคุณจะเริ่มต้นวาดรูปสีน้ำ
วินสตัน เชอร์ชิล:ชีวิตในฐานะจิตรกร
มุมมองประติมากรรมกับสภาพแวดล้อมในเมือง
"ศิลปะ"  ร่วมสมัยกันอย่างไร และ อย่างไรจึงร่วมสมัย
ภาพวาดไร้ชื่อ ศิลปินไร้นาม และความงามที่ตาเห็น
ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้วางรากฐานการศึกษาและริเริ่มก่อตั้งวิทยาลัยช่างศิลป
ขอบเขตของการสร้างสรรค์และการลอกเลียนแบบศิลปะในวัฒนธรรม Modern และ Postmodern
   
 

CONTACT  ME ::  sarasil@vataka.com
Design By : วรรณวัฒก์  ปวุตตานนท์ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา     


DE    

 
หากมีข้อผิดพลาดประการใด โปรดแจ้ง  vattaka@hotmail.com
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา แหล่งเรียนรู้เครือข่าย