บทเรียน
 

งานปั้น  หมายถึง

         
การนำเอาวัสดุอ่อนที่สามารถรวมกันได้  หรือแบ่งแยกออกจากันได้  เช่น  ดินเหนียว  ดินน้ำมัน  ขี้ผึ้ง มาตกแต่งทำเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามต้องการ  โดยใช้วิธีขยำ  บีบ  นวด  ตัด  ขัด  ขูด  ปะ  เป็นต้น

ประเภทของงานปั้น  งานปั้นแบ่งออกได้เป็น  3  ประเภท  คือ

            1.งานปั้นแบบนูนต่ำ เป็นรูปปั้นที่มีแผ่นหลังรองรับ  และภาพจะนูนสูงขึ้นมาจากพื้นเพียงเล็กน้อย  มองเห็นด้านหน้าได้เพียงด้านเดียว  เช่น  เหรียญต่าง ๆ พระเครื่องที่มีลักษณะเป็นเหรีญ  เป็นต้น

     

 

          2.งานปั้นแบบนูนสูง เป็นรูปปั้นที่มีแผ่นหลังรองรับ  คล้ายรูปปั้นนูนต่ำ  แต่ภาพจะนูนสูงขึ้นมาจากพื้นรองรับมากกว่า  และมีการลดหลั่นตามความเหมาะสม  เช่น  รูปประดับฝาผนัง  เป็นต้น

  

          3.งานปั้นแบบลอยตัวเป็นรูปปั้นที่สามารถมองเห็นได้ทุกด้านโดยรอบ  มีลักษณะเป็นภาพ  3  มิติ  ส่วนมากมักจะมีฐานเพื่อสามารถวางตั้งกับพื้นได้  เช่น  รูปปั้นอนุสาวรีย์ต่าง  รูปปั้นเครื่องใช้ต่าง ๆ  เป็นต้น

                          

 
บทเรียน Online เว็บไซต์เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  พัฒนาโดย วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา